Private Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายว่า www.ptec.co.th ได้รวบรวม จัดการ ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านการเข้าถึงหรือใช้งานแเว็บไซต์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ทั่วโลก ดำเนินการโดย www.ptec.co.th เรียกรวมกันว่า “บริการ”

“ผู้ใช้” หมายถึงคุณในฐานะผู้ใช้บริการของเรา ผู้ใช้คือบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าถึงและ/หรือใช้บริการ โดยการลงทะเบียนและ/หรือใช้บริการของเรา คุณตกลงและในกรณีที่จำเป็นต้องยินยอมให้คุณรวบรวม ใช้ และถ่ายโอนข้อมูลของคุณตามที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

หากคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนใดส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดอย่าลงทะเบียนหรือใช้บริการของเรา


1. การรวบรวมข้อมูล

เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณให้ข้อมูลแก่เราเมื่อคุณใช้บริการของเรา เมื่อคุณใช้บริการของเรา คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลที่ระบุตัวคุณและ/หรือที่ตั้งของคุณเป็นการส่วนตัว ข้อมูลคือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวคุณหรือที่สามารถระบุตัวคุณได้

เรารวบรวมข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับคุณเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชี สร้างหรือแก้ไขโปรไฟล์ของคุณ ตั้งค่ากำหนด ลงทะเบียน ใช้งาน หรือซื้อสินค้าผ่านบริการ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ สัญชาติ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ความสนใจส่วนบุคคล วันเกิด สถานภาพสมรส หมายเลขประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานราชการ และข้อมูลการชำระเงิน รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตและที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน .

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของเราและข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากข้อความที่คุณโพสต์ไปยังบริการของเราและอีเมลหรือจดหมายที่คุณส่งถึงเรา เรายังอาจได้รับและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา

 ข้อมูลนี้อาจรวมถึง:

 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการที่คุณใช้ในการเข้าถึงบริการของเรา ที่อยู่ IP ของคุณ ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ คำค้นหาของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมก่อนที่คุณจะใช้บริการของเราและ ข้อมูลคลิกสตรีมอื่น ๆ ข้อมูลการตั้งค่า เช่น การแจ้งเตือนและการตั้งค่าทางการตลาด

 เรายังจัดเก็บข้อมูลที่คุณอัปโหลดหรือส่งผ่านบริการของเรา ซึ่งรวมถึง:

 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขายหรือนำเสนอ (รวมถึงสินค้าคงคลัง ราคา การขาย ธุรกรรม ภาษี และข้อมูลอื่น ๆ) ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ (พนักงาน ผู้บริโภค และซัพพลายเออร์)


2. การใช้และการเปิดเผยข้อมูล เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อ

ดำเนินการ บำรุงรักษา ประมวลผล และเพื่อปรับปรุงคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงานของบริการของเรา และเพื่อให้ข้อเสนอ ข้อมูล และบริการอื่น ๆ ที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจแก่คุณ โปรดทราบว่าโดยการส่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของเรา คุณยินยอมให้เราใช้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะดังกล่าวกับบริการของgเราและในสื่อการตลาดหรือการโฆษณาใด ๆ

ข้อมูลที่เราอาจได้รับและแบ่งปันกับบุคคลที่สาม ฟังก์ชั่นบางอย่างในบริการของเราอาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม หน่วยงานเหล่านี้อาจรวบรวมหรือรับข้อมูลบางอย่างเมื่อคุณใช้บริการของเราเมื่อเวลาผ่านไปและในบริการต่างๆ รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เพื่อช่วยให้เราดำเนินธุรกิจ เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณ รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ กับหน่วยงานที่ให้บริการแก่เรา รวมถึงบุคคลที่สามที่ให้บริการการประมวลผลการชำระเงิน บริการโลจิสติกส์ บริการโฆษณา การวิเคราะห์เว็บ การประมวลผลข้อมูล บริการไอที การบัญชี การสนับสนุนลูกค้า และบริการอื่นๆ การส่งข้อมูลของคุณแสดงว่าคุณยอมรับการถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลนี้

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้คำแนะนำหรือแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ ของเราที่อาจมีความสำคัญต่อคุณรวมถึงบริการที่อาจเป็นเรื่องของการตลาดทางตรงและเราอาจติดต่อคุณเพื่อดำเนินการดังกล่าวทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ การส่งข้อความ (เช่น SMS, MMS ฯลฯ) ตลอดจนทางอีเมล

 เครือข่ายสังคมออนไลน์:

 นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่สามารถควบคุมบุคคลที่สามใดๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าถึงเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

 ตัวอย่างเช่น หากคุณเข้าถึงบริการของเราผ่านการเชื่อมต่อหรือการเข้าสู่ระบบของบุคคลที่สาม เช่น Facebook, Twitter หรือ Instagram บุคคลที่สามนั้นอาจส่งข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณให้กับเรา

 ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ID ผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ (เช่น UID ของ Facebook ของคุณ) โทเค็นการเข้าถึงที่จำเป็นในการเข้าถึงบริการนั้น ข้อมูลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้บุคคลที่สามแบ่งปันกับเรา และข้อมูลใด ๆ ที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับบริการนั้น

 คุณควรตรวจสอบและปรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณบนเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามเสมอ และหากจำเป็น ก่อนที่จะเชื่อมโยงหรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา

 โฆษณา:

 เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างกับบุคคลที่สามเช่นเซิร์ฟเวอร์โฆษณาบุคคลที่สามหรือเครือข่ายโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาในบริการของเรา

 เซิร์ฟเวอร์โฆษณาหรือเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งโฆษณาและลิงก์โฆษณาที่ปรากฏในบริการของเราไปยังเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณโดยตรง และจะได้รับที่อยู่ IP ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อทำเช่นนั้น พวกเขายังอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ (เช่น คุกกี้, JavaScript, ตัวระบุอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่ง และเคลียร์จิฟ) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และรูปแบบการใช้งานในบริการและบนเว็บไซต์อื่น ๆ และเพื่อวัดประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเหล่านั้น โฆษณาและเพื่อปรับแต่งเนื้อหาโฆษณาที่ส่งถึงคุณในแบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้

 นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้กับ และเราไม่สามารถควบคุมกิจกรรมของบุคคลที่สามได้ โปรดศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือติดต่อบุคคลที่สามดังกล่าวเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

 ธุรกรรมขององค์กร:

 หากธุรกิจของเราเข้าร่วมทุนกับ ซื้อ หรือขายให้กับหรือรวมเข้ากับองค์กรธุรกิจอื่น ข้อมูลของคุณอาจถูกเปิดเผยหรือถ่ายโอนไปยังบริษัทเป้าหมาย พันธมิตรทางธุรกิจใหม่ของเรา หรือเจ้าของ หรือที่ปรึกษาของพวกเขา

 เมื่อกฎหมายกำหนด:

 เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราหากเราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลของคุณเพื่อปฏิบัติตาม (และ/หรือเมื่อเราเชื่อว่าเราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการปฏิบัติตาม) ภาระผูกพันทางกฎหมายใด ๆ เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา ปกป้องความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ใช้บริการของเรา ป้องกันการฉ้อโกง ปฏิบัติตามกฎหมาย ตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือการร้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ


3. ความปลอดภัยและการเก็บรักษาข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยที่แท้จริงของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างการส่งถึงเราหรือการจัดเก็บโดยเรา และคุณรับทราบว่าคุณเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เราทราบโดยยอมรับความเสี่ยงเองเมื่อคุณเลือกรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงบริการของเรา คุณจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านของคุณไว้เป็นความลับ

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่บัญชีของคุณยังใช้งานอยู่หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ และเพื่อรักษาบันทึกธุรกรรมของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานทางการเงิน

นอกจากนี้เรายังจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา แก้ไขข้อพิพาท เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการของเรา หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดการใช้งานของเราหรือข้อตกลงหรือนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


4. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการอื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น โปรดจำไว้ว่าเมื่อคุณใช้ลิงก์เพื่อไปจากเว็บไซต์และ/หรือบริการของเราไปยังเว็บไซต์อื่น นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่ใช้กับเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบริการของเราเท่านั้น ดังนั้นคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติที่ใช้โดยเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงกับหรือจากเว็บไซต์และ/หรือบริการของเรา รวมถึงข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้น

การเรียกดูและการโต้ตอบของคุณบนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเว็บไซต์หรือบริการที่มีลิงก์หรือโฆษณาในบริการของเรา อยู่ภายใต้กฎและนโยบายของบุคคลที่สามนั้น ๆ


5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

บริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว ด้วยเหตุนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะถูกโพสต์บนเว็บไซต์ ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ คุณสามารถหยุดใช้บริการของเราได้ การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว