SPCG และ PTEC ได้เข้าร่วมออกบูธ งาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023

{Article}

SPCG และ PTEC ได้เข้าร่วมออกบูธ งาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023

จัดโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพื่อร่วมสร้าง สมดุลที่ดี เพื่อโลกทีดีกว่า” Good Balance, Better World พร้อมเกาะติดเทรนด์ยั่งยืนของโลกในทุกมิติที่เป็นเรื่องใกล้ตัวคุณ และสัมผัสโลกแห่งอนาคตที่ยั่งยืนในแบบที่คุณค้นหา ที่ ทั้งเรื่อง อาหาร สุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวัน ไปจนถึง ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกฯลฯ และโมเดลต้นแบบด้านความยั่งยืนมิติต่างๆ ของภาคธุรกิจ ที่จะมาร่วมพลังเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับโลกใบนี้ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 8 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ซึ่ง SPCG ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ภายในปี พ.ศ. 2573 ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดอีกทั้งยังตั้งปณิธานในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้บุกเบิกธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยโครงการโซลาร์ฟาร์มในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 36 โครงการ รวมกำลังการผลิตกว่า 260 เมกะวัตต์ ธุรกิจของเราจึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และไม่มีการปลดปล่อยของเสีย ทำให้เราสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากกว่า 200,000 ตันต่อปี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน โดย PTEC ได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ส่งเสริมเพื่อให้ SPCG ได้บรรลุเป้าหมายที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ มุ่งมั่นสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)    


Interesting News

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region.

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region at the GIZ Circular Economy (CE) Week 16 April 2024 Brussels, Belgium, Aloft Hotel

Read More
ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PTEC ได้เป็นวิทยากร (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

การอบรม" หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงานรุ่น 19" (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

Read More
"ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ "ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสวนา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยญชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน

Read More