กฎหมายกับพลังงานไฟฟ้าสะอาด: สอนยังไงให้เข้าใจ ใครต้องรู้อะไรบ้างนะ?

{Article}
กฎหมายกับพลังงานไฟฟ้าสะอาดมีความสำคัญอย่างไรกับโลกในปัจจุบัน คุณค่าของพลังงานสะอาดและการปรับตัวของผู้ประกอบการเมื่อต้องทั้งรักษ์โลกและลูกค้าในเวลาเดียวกัน การซื้อขายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ผลิตได้จากพลังงานแสดงอาทิตย์สามารถซื้อขายได้หรือไม่นั้นมีวิธีการทำอย่างไร
โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย

เอกสารความรู้ประกอบตามไฟล์ที่แนบนี้ : 

คลังความรู้ที่น่าสนใจ

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

Thailand’s contributions to ASEAN CE transition BCG Economic Strategy, focusing on the C-Pillar on Plastics and upcoming packaging directives.

อ่านเพิ่มเติม
"ฉลากรักษ์โลก" รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

"ฉลากรักษ์โลก" จัดโดย รายการวิทยุ ฬ.นิติมิติ EP.13/2567

อ่านเพิ่มเติม
หนังสือแนะนำ The Vietnamese Journal of Legal Sciences

โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้ร่วมเขียนในบทความเล่มนี้ บทบาทของพระราชบัญญัติอุตสาหกรรมพลังงาน พ.ศ. 2550 ในการสนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer ในประเทศไทย: ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยกฎหมายไฟฟ้า พ.ศ. 2547 ของเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม