หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

{Article}
Lecturer: ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Place : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
Date : 11/09/2023 - 12/09/2023
Time : -
Application Duration : 01/09/2023 - 10/09/2023
Number Of Participants : 100
Registration Fee: Free Of Charge

หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.
ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการบรรยาย

  1. กฎหมาย ระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน คพข.
  2. ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของ คพข.
  3. ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
  4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้พลังงาน และ   การทำงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
  5. คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า
  6. ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566
โดย
ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Download attachment

Interesting Seminar

Moving towards carbon neutrality through digital trading of low-carbon electricity

Lecturer : ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Place : บูธ SPCG ในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
Date : 07/10/2023
Time : 11:00 am - 12:00 pm
Registration Fee : Free Of Charge

Read More