หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

{Article}
วิทยากร: ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ : โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ : 11/09/2566 - 12/09/2566
เวลา : -
ระยะเวลารับสมัคร : 01/09/2566 - 10/09/2566
จำนวนเปิดรับ : 100
ค่าลงทะเบียน: ฟรี

หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
โครงการฝึกอบรม คพข. รุ่นที่ 4 หลักสูตรความรู้พื้นฐานสำหรับ คพข.
ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อการบรรยาย

  1. กฎหมาย ระเบียบฯ ในการปฏิบัติงาน คพข.
  2. ความรู้ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณของ คพข.
  3. ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
  4. การคุ้มครองผู้บริโภคด้านการใช้พลังงาน และ   การทำงานเป็นตัวกลางระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
  5. คำประกาศสิทธิผู้ใช้บริการไฟฟ้า
  6. ประกาศ กกพ. เรื่อง นโยบายการต่อต้านการติดสินบน พ.ศ. 2566
โดย
ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

อบรมสัมมนาที่น่าสนใจ

Moving towards carbon neutrality through digital trading of low-carbon electricity

วิทยากร : ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถานที่ : บูธ SPCG ในงาน SX SUSTAINABILITY EXPO 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC)
วันที่ : 07/10/2566
เวลา : 11:00 น. - 12:00 น.
ค่าลงทะเบียน : ฟรี

อ่านเพิ่มเติม