ACE ร่วมจัดงาน SEACA ครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนการดักจับและกักเก็บคาร์บอนในอาเซียน

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พลังงานอาเซียน (ACE) ร่วมกับ Global CCS Institute (GCCSI) และตัวเร่งการดักจับคาร์บอนและการจัดเก็บคาร์บอนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEACA) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่สองในเมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญในการส่งเสริมแนวคิดเร่งการใช้งาน CCS เชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอาเซียน.

การประชุมนี้เสนออีกขั้นตอนหนึ่งของภารกิจในการเร่งการนำ CCS ไปใช้ในภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ. นอกจากนี้, การประชุมนี้ยังเป็นการต่อยอดจากการประชุม SEACA ครั้งแรกที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ ประเทศไทย, เดือนพฤษภาคม 2566.
SEACA ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือที่รวมรัฐบาล, องค์กรพหุภาคี, ภาคเอกชน, และผู้พัฒนาโครงการ CCS เข้าร่วมกันเพื่อส่งเสริมการนำ CCS เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาค.

โดย ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย
กฎระเบียบที่มีประสิทธิผล โปร่งใส และคาดการณ์ได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการลงทุนใน CCS และส่วนใหญ่ไม่มีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะเสวนานี้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ CCS Accelerator ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ hashtag#SEACA ซึ่งจัดขึ้นโดย Global CCS Institute จะหารือเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่สำคัญนี้

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่: https://aseanenergy.org/ace-co-organises-the-2nd-seaca-to-drive-carbon-capture-and-storage-in-asean/


 

ข่าวและกิจกรรมที่น่าสนใจ

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region.

ASEAN Workshop on Circular Economy towards Advancing Sustainability Cooperation in the Region at the GIZ Circular Economy (CE) Week 16 April 2024 Brussels, Belgium, Aloft Hotel

อ่านเพิ่มเติม
ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย PTEC ได้เป็นวิทยากร (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

การอบรม" หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน วิทยาการพลังงานรุ่น 19" (วพน.19) ในหัวข้อ Executive Interview : Energy Law & Regulation

อ่านเพิ่มเติม
"ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง"

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมในหัวข้อ "ระบบพลังงานไทยและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ช่วงเวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเสวนา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคาร บี และผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ ผู้เชี่ยญชาญด้านกฎหมาย บริษัท พีทีอีซี เอนเนอร์ยี คอนซัลติ้ง จำกัด เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในงาน

อ่านเพิ่มเติม